วัน ศุกร์ วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
     
     
     
   

  • นายลิขิต แก้วปีลา
    รองนายก อบต.นาเดื่อ
     

  • นายสอน ไชยกา
    รองนายก อบต.นาเดื่อ
     

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 

ชื่อ - นามสกุล วันที่
เบอร์โทรศัพท์ เวลา
E-Mail IP

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207
E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx