วัน ศุกร์ วันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565
     
     
     
   
 • นายลิขิต แก้วปีลา
  รองนายก อบต.นาเดื่อ  
 • นายสอน ไชยกา
  รองนายก อบต.นาเดื่อ 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
29 xLCqVD <a href="http://ujeuaazrsxuy.com/">ujeuaazrsxuy</a>, [url=http://yssgargabrlz.com/]yssgargabrlz[/url], [link=http://azpkitquktwb.com/]azpkitquktwb[/link], http://zqoxhuhf(19/0)
28 6Is7pU http://pills2sale.com/ viagra online(112/0)
27 muw14F http://pills2sale.com/ levitra nizagara(89/0)
26 jgjNWO http://pills2sale.com/ viagra cialis(91/1)
25 Wh1qtK http://pills2sale.com/ cheap viagra(88/0)
24 BsbiR8 http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com(279/0)
23 ถนนชำรุด สายบ้านจอมศรี นาเดื่อพิทฯ(279/0)
22 HHxqFVxKZeIznocBWF(2570/0)
21 DAaW3C http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com(282/0)
20 zcy1lX http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com(245/0)
 
 • นางนุชนารถ กลางประพันธ์
  ปลัดอบต.นาเดื่อ 
 • นายประกอบกิจ คำชนะ
  รองปลัดอบต.นาเดื่อ 
 • นายณฐพล ภูมิดา
  ผู้อำนวยการกองคลัง 
 • นางสาวรติรัตน์ ประกิ่ง
  เจ้าหน้าที่พัสดุ 
 • นางสาวชิดชนก มหาวงศ์
  เจ้าพนักงานการเงินและการบัญชีผู้ช่วย 
 • นางนุชนารถ กลางประพันธ์
  ปลัดอบต.นาเดื่อ 
 • นายชาคร ลีคำพอก
  หัวหน้าสำนักปลัด 
 • นางสาวเกษมศรี อุปพงษ์
  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ 
 • ส.อ.วินิจ หมั่นผดุง
  เจ้าพนักงานป้องกันและพนักงานบรรเทา สาธารณภัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207
E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx