วัน พฤหัสบดี วันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
     
     
     
   
 • นายลิขิต แก้วปีลา
  รองนายก อบต.นาเดื่อ  
 • นายสอน ไชยกา
  รองนายก อบต.นาเดื่อ 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
24 BsbiR8 http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com(55/0)
23 ถนนชำรุด สายบ้านจอมศรี นาเดื่อพิทฯ(74/0)
22 HHxqFVxKZeIznocBWF(85/0)
21 DAaW3C http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com(91/0)
20 zcy1lX http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com(97/0)
19 sj2NFw https://goldentabs.com/(95/0)
18 lRpZaa https://goldentabs.com/(100/0)
17 1f0IH6 https://goldentabs.com/(92/0)
16 95RWiV http://www.FyLitCl7Pf7ojQdDUOLQOuaxTXbj5iNG.com(107/0)
9 ถนนชำรุด (119/0)
 
 • นางนุชนารถ กลางประพันธ์
  ปลัดอบต.นาเดื่อ 
 • นายประกอบกิจ คำชนะ
  รองปลัดอบต.นาเดื่อ 
 • นายณฐพล ภูมิดา
  ผู้อำนวยการกองคลัง 
 • นางสาวรติรัตน์ ประกิ่ง
  เจ้าหน้าที่พัสดุ 
 • นางสาวชิดชนก มหาวงศ์
  เจ้าพนักงานการเงินและการบัญชีผู้ช่วย 
 • นางนุชนารถ กลางประพันธ์
  ปลัดอบต.นาเดื่อ 
 • นายชาคร ลีคำพอก
  หัวหน้าสำนักปลัด 
 • นางสาวเกษมศรี อุปพงษ์
  นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ 
 • ส.อ.วินิจ หมั่นผดุง
  เจ้าพนักงานป้องกันและพนักงานบรรเทา สาธารณภัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207
E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx