เรื่อง ของบติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง

 ทางเข้า อบต นาเดื่อ ตั้งแต่ปากทางเข้ามืดมาก ติดไฟ ให้ด้วยครับ

ชื่อ - นามสกุล เอกรัตน์ ศิริวง
เวลา 02:32:04 วันที่ 05-01-2560 อ่าน 105/0ข้อความ
ชื่อ - นามสกุล
IP 54.196.42.8  วันที่  15-08-2561 เวลา  12:43:47