เรื่อง ไฟฟ้าสู่การเกษตร

 ขอไฟฟ้าสู่การเกษตรสวนยางหน่อยครับผมจะได้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ทำเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อหลวงเรานะครับสายหนองแคนหนองลองคลอง หมู่ ๙ ครับขอบคุณที่พิจาราณาครับ

 

 

 

 

 

 

ชื่อ - นามสกุล นายละมุน มัยวงศ์
เวลา 05:51:56 วันที่ 09-07-2559 อ่าน 143/3ข้อความ
ชื่อ - นามสกุล
IP 54.162.133.222  วันที่  21-10-2561 เวลา  07:43:37