เรื่อง ถนนชำรุด สายบ้านจอมศรี นาเดื่อพิทฯ

 ถนนสาย จอมศรี นาเดื่อพิท เป็นหลุมเป็นบ่อ สัญจรลำบากมากๆ แก้ไขให้ด้วยครับ

ชื่อ - นามสกุล ทรงศัก
เวลา 10:14:13 วันที่ 01-06-2561 อ่าน 61/0ข้อความ
ชื่อ - นามสกุล
IP 34.203.213.116  วันที่  21-01-2562 เวลา  01:12:08