เรื่อง ร้องเรียนถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเดินทางลำบากสายบ้านบ้านอาจารย์ถึงบ้านจอมศรี

 เรียนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

       เนื่องด้วยตอนนี้ฝนตกบ่อยและหนักทำให้ถนนลูกสายบ้านพักอาจารย์นาเดื่อพิทยาคมถึงบ้านจอมศรีเป็นหลุมเป็นบ่อมีน้ำขังทำให้ไปสวนไปไร่ลำบากและลูกหลานมาเรียนลำบากมากขอให้มาตรวจสอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล
เวลา 03:50:30 วันที่ 08-06-2559 อ่าน 120/1ข้อความ
ชื่อ - นามสกุล
IP 54.80.82.9  วันที่  25-05-2561 เวลา  02:40:09