เรื่อง ร้องเรียนถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเดินทางลำบากสายบ้านบ้านอาจารย์ถึงบ้านจอมศรี

 เรียนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

       เนื่องด้วยตอนนี้ฝนตกบ่อยและหนักทำให้ถนนลูกสายบ้านพักอาจารย์นาเดื่อพิทยาคมถึงบ้านจอมศรีเป็นหลุมเป็นบ่อมีน้ำขังทำให้ไปสวนไปไร่ลำบากและลูกหลานมาเรียนลำบากมากขอให้มาตรวจสอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล
เวลา 03:50:30 วันที่ 08-06-2559 อ่าน 135/1ข้อความ
ชื่อ - นามสกุล
IP 54.196.42.8  วันที่  15-08-2561 เวลา  12:45:06