ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกห้วยสะเลตม หมู่ที่ 12 บ้านนาเดื่อ ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ขุดลอกห้วยสะเลตม หมู่ที่ 12 .pdf

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207