ประกาศรายชื่อผู้มายื่นเสนอราคาโครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ. 49-001 สายแยกทางหลวง 2032 กม.3 บ้านจอมศรี ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

รายชื่อผู้มายื่นเสนอราคา.pdf

 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207