ประกาศรายชื่อผู้มารับ/ซื้อเอกสาร โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ. 49-001 สายแยกทางหลวง 2032 กม.3 บ้านจอมศรี ตำบลนาเดื่อ อำเภอสรีสงคราม จังหวัดนครนพม

รายชื่อผู้มารับ/ซื้อเอกสาร.pdf

 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207