ประกาศรายชื่อผู้มายื่นเสนอราคาโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บ้านนาโอ หมู่ที่ 4 ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ประกาศผู้มายื่นเสนอราคาโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล.pdf

 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207