ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โอนครั้งที่ 15

ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คลิ๊กที่นี่>>> โอนงบครั้งที่15

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

ตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

www.nadua.go.th