โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 11

คลิกที่นี่>>โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565ครั้งที่11

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

ตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

www.nadua.go.th