ประมลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

คลิ๊ก====>ประกาศประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

ตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

www.nadua.go.th