ประชาสัมพันธ์ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตตำบลนาเดื่อ

คลิ๊ก=>>>>>>>ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลนาเดื่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

ตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

www.nadua.go.th