เพจ Facebook อบต.นาเดื่อ

 คลิ๊ก=====>https://sites.google.com/view/nadua2565

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

ตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

www.nadua.go.th