รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันกการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

o40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ6เดือน_2

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

ตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

www.nadua.go.th