ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ อบต.นาเดื่อ

คลิกที่นี่>>>http://www.oic.go.th/INFOCENTER67/6796/

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

ตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

www.nadua.go.th