ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ อบต.นาเดื่อ

คลิกที่นี่>>>http://www.oic.go.th/INFOCENTER67/6796/

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

  ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม   

                                          โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207                                                                                                                                                                   e-mail: nadua739@gmail.com