ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

o31รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

ตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

www.nadua.go.th