การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

คลิกที่นี่  ======>แผนอัตรากำลัง2564-2566

คลิกที่นี่  ======>แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมปี2565

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

ตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

www.nadua.go.th