ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

o15รายงานสถิติการให้บริการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565_2

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

ตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

www.nadua.go.th