ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อเลขที่ - หมู่ 1

ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

โทรศัพท์ 042056207 โทรสาร 042056207

e-mail :nadua739@gmail.com

https://goo.gl/maps/pA51Nf7SxxiT3fYR6

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

ตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

www.nadua.go.th