ยุทธศาสตร์การพัฒนา

คลิ๊กที่นี่===>>>>ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอบต.นาเดื่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

ตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

www.nadua.go.th