โครงสร้าง

o2โครงสร้างข้าราชการการเมือง_1คลิ๊กที่นี่======>โครงสร้างอบต.นาเดื่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

ตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

www.nadua.go.th