ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง แม่บ้าน

http://www.nadue.go.th/61//public/images/content/_1.PDF

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207