แจ้งประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีให้มาชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แจ้งประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีให้มาชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565.png

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

ตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

www.nadua.go.th