ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

คลิ๊กที่นี่ >>> ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

ตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

www.nadua.go.th