ข่าวประชาสัมพันธ์การขยายเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ข่าวประชาสัมพันธ์การขยายเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564.pdf

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207