ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ อบต.นาเดื่อ

คลิกที่นี่ >>> http://www.oic.go.th/INFOCENTER67/6796/#

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207