ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2563

ข้อบัญญัติควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์_001-rotatedข้อบัญญัติการควบคุมหรือปล่อยสัตว์2563

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

ตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

www.nadua.go.th