ประการองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ เรื่องการรับโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบล

Scan10001_1คลิบที่นี้

 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207