ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเดื่อ - จอมศรี หมู่ที่ ๑๒ ตำบลนาเดื่อ

คลิกที่นี้เพื่อดาว์นโหลด

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207