ประกาศผู้ยื่นและขอรับเอกสารก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังรอบดอนปูตาหมู่บ้าน หมู่ ที่ 11 ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

http://www.nadue.go.th/61//public/images/content/4_1.pdf

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207