ประกาศจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร ม.10 ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ประกาศจ้าง-.pdf

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207