ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ประกาศราคากลาง.pdf

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207