ผู้บริหาร สมาชิก อบต.ข้าราชการ พนักงานจ้าง อบต.นาเดื่อ ร่วมกิจกรรมถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช ๒๓ ต.ค.๒๕๖๐ ณ สนามที่ว่าการอำเภอศรีสงคราม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207