วันศุกร์ ที่17 กรกฎาคม 2563 นำโดยท่านนายก นายสมัย ศิริวงศ์ พร้อมคณะ จัดทำโครงการ ปั่น ปลูก ปล่อย ร่วมรักษ์โลก ณ ป่าชุมชนสาธารณะประโยชน์ บ้านนาชุม หมู่ที่ 2 ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207