วันที่27 มิถุนายน 256 คณะผู้บริหารอบต.นาดื่อ เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 9 ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีคราม จังหวัดนครพนม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

ตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

www.nadua.go.th