วันที่24 มิถุนายน 2565 นายลิขิต แก้วปีลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 9 บ้านนาเดื่อ ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีคราม จังหวัดนครพนม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

ตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

www.nadua.go.th